dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam

Thông tin nhà đào tạo

Vien nghiên cứu và phát triển Logistics

 
Giới thiệu
Mục tiêu Sứ mệnh: Viện là tổ chức Khoa học – Công nghệ đầu tiên của ngành Giao nhận Kho vận quốc tế và dịch vụ Logistics Việt Nam. Sứ mệnh của Viện là Tập hợp các nguồn lực, thực hiện nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Logistics Việt Nam đạt ngang tầm khu vực và thế giới. Các nhiệm vụ chính của Viện: Nghiên cứu chiến lược phát triển, qui hoạch ngành Logistics, các chính sách, thể chế trong lĩnh vực Logistic, các chỉ số thống kê, qui trình chuẩn về giao nhận vận tải và dịch vụ Logistics. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiến tiến trong ngành Logistics, cung cấp dịch vụ tư vấn ứng dụng các mô hình quản trị Logistics, hệ thống thông tin, các giải pháp Logistics cho các hội viên cũng như các doanh nghiệp khác. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về Logistics, nâng cao kiến thức quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng cho hội viên, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics cũng như người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế. Về công tác nghiên cứu ứng dụng: Triển khai nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ tư vấn các giải pháp logistics, giao nhận vận tải quốc tế; Xuất bản các sổ tay, các công trình nghiên cứu về Logistics phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề trong lĩnh vực Logistics; Đẩy mạnh việc hợp tác trong nước và quốc tế với các trường, các viện, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như FIATA, IATA; Xây dựng Trung tâm thực hành và các phòng Logistics Lab tại TP.HCM, sau đó tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, Vũng tàu, Cần Thơ.
Loại hình cung cấp Giáo dục-du học
Lãnh vực đào tạo/ tư vấn 1.Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng( Customer Service Management) 2. Giám Đốc Mua Hàng ( Purchasing Management) 3. Quản lý kho hàng và tồn trữ (Warehouse and Inventory Management) 4. Dangerous Goods Regulation Initial - IATA 5. Professional Diploma in Logistics and Supply chain Management 6. Quản lý giao nhận vận tải quốc tế 7. Kế Hoạch Điều Hành Kinh Doanh (Sales and Operation Planning) ....
Đội ngũ giảng viên/ tư vấn viên: Đội ngũ nghiên cứu khoa học: Viện hiện có 10 Tiến sỹ và 28 Thạc sỹ, Chuyên gia, tổ chức thành 8 Bộ môn. Viện qui tụ được một đội ngũ những nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ đầu ngành có tâm huyết và có quá trình công tác, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Giao nhận Kho vận và Logistics tại Việt nam. Đội ngũ này sẽ ngày được bổ sung qua hợp tác, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế như FIATA, IATA, đại học Ngoại Thương, Đại học Giao Thông Vận Tải, Công ty Tri Thức Hậu Cần. Đội ngũ giáo viên: Hiện có 38 giáo viên thỉnh giảng là các giảng viên, chuyên gia, các cán bộ quản lý cơ quan, doanh nghiệp có khả năng tham gia giảng dạy. Viện tham gia trực tiếp vào Tiểu ban Giáo dục & Đào tạo (Working Group of Education & Training) của AFFA.
Thông tin liên hệ
Vien nghiên cứu và phát triển Logistics
Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM - Tân Bình - Hà Nội
Tel: 0972667917
Fax: 08.62973996
Email: trang.ho@logisticshub.vn
Website: 

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31637