dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam

Thông tin khoá học

Tên khoá học Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp
Viết tắt tên khoá học CFO
Mã số khoá học PCFO
Nghành nghề đào tạo 31
Địa điểm tổ chức Tp.Hồ Chí Minh
Bằng cấp đạt được Chứng chỉ
Đối tượng tham gia Dành cho mọi đối tượng
Thời gian đào tạo 2   Tháng
Thời gian khai giảng Hàng tuần

Giới thiệu khoá học

Giới thiệu khoá học:
- Chuyên đề 1: Vai trò Giám đốc tài chính doanh nghiệp
. Vai trò của giám đốc tài chính
. Chức năng của giám đốc tài chính
. Tiêu chuẩn của Giám đốc tài chính
. Kỳ vọng của công chúng và người lao động
. Trách nhiệm xã hội. 
. Giá trị chuyên nghiệp.

- Chuyên đề 2: Chuẩn mực kế toán và phương pháp thu thập thông tin
. Chuẩn mực kế toán Việt Nam
. Chi tiết của luật kế toán

- Chuyên đề 3: Các báo cáo tài chính và thuyết minh các báo cáo tài chính
. Khuôn khổ báo cáo tài chính ở Việt Nam : Yêu cầu về kế toán, quá trình kế toán.
. Báo cáo tài chính mở rộng : Thông tin kế toán và thị trường tài chính báo cáo tài chính.
. Thể thức chung của báo cáo tài chính
. Bài tập tổng hợp

- Chuyên đề 4: Kỹ năng phân tích tài chính và ra các quyết định căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính Công ty
. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 
. Bài tập tổng hợp

- Chuyên đề 5: 
1. Chính sách đầu tư
. Dự án đầu tư và các tiêu chuẩn hiệu quả tài chính đầu tư
. Các nguyên tắc ước lượng dòng tiền của nguồn dự án
. Ước lượng dòng tiền của dự án đầu tư
. Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án
. Đánh giá hiệu quả dự án trong điều kiện không có rủi ro
. Đánh giá hiệu quả dự án trong điều kiện thực tế
. Ảnh hưởng của vay nợ tới hiệu quả dự án
. Ảnh hưởng của phương pháp khấu hao tới dòng tiền dự án
. Bài tập tổng hợp
2. Chính sách tài trợ 
. Phân tích hòa vốn & đòn bẩy kinh doanh
. Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu
. Bài tập tổng hợp

- Chuyên đề 6: Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp
. Tài sản cố dịnh và khấu hao TSCĐ
. Quản trị hàng tồn kho
. Quản trị nợ phải thu
. Quản trị vốn bằng tiền 
. Các mô hình tài trợ vốn lưu động
. Bài tập thực hành

- Chuyên đề 7: Thuế và quản lý thuế trong doanh nghiệp
. Các loại thuế đối với doanh nghiệp
. Hạch toán kế toán thuế
. Pháp luật về thuế và kế toán
. Các bài tập thực hành


- Chuyên đề 8: Luật doanh nghiệp và pháp luật tài chính
. Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam
. Luật tài chính
. Luật doanh nghiệp
. Các tình huống nghiên cứu 

- Chuyên đề 9: Định giá doanh nghiệp
. Các nguyên tắc định giá doanh nghiệp
. Cách tiếp cận giá trị doanh nghiệp
. Các phương pháp định giá doanh nghiệp
. Bài tập thực hành

- Chuyên đề 10: Kỹ năng kiểm tra và kiểm soát tài chính
. Giới thiệu về kiểm tra & kiểm sóat tài chính
. Phương pháp kiểm tra và kiểm soát tài chính
. Phân công công việc
. Kiểm soát các báo cáo tài chính
. Kiểm soát các hoá đơn thu tiền
. Hiểu và kiểm tra sổ sách kế toán
. Bảo mật phần mềm kế toán
Mục tiêu đào tạo
Cập nhật các quy định về luật kinh doanh mới nhất Việt Nam, trang bị kiến thức về quản lý thuế, kiểm toán, lập, kiểm tra, phân tích & đánh giá báo cáo tài chính theo mô hình doanh nghiệp, phát triển khả năng phát triển thị trường & lĩnh vực kinh doanh để ra quyết định tài chính, lập ngân sách, chiến lược tài chính cho doanh nghiệp, kiểm soát & quản lý tài chính doanh nghiệp 1 cách hiệu quả
Đội ngũ giáo viên
Gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ, tốt nghiệp trong & ngoài nước, nhiều kinh nghiệm thực tế, cùng các nhà Quản lý hàng đầu các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam & nước ngoài.
Thời gian học
2 tháng
Học phí
Vui lòng liên hệ trực tiếp
Ưu đãi học phí
Giảm 30% học phí (áp dụng cho 50 học viên đăng ký đầu tiên)

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính

Tên liên hệ Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Địa chỉ E-mail
Địa chỉ 274 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Quận/Huyện 3
Điện thoại 39321996
Số Fax (08) 3932 6219
Website

Chi nhánh

Địa chỉ 274 Võ Thị Sáu, Phường 7, 3,
Tên bộ phậnPhòng ghi danh
Người liên hệPhòng ghi danh
Điện thoại39321996
Fax39326219
Email

Địa chỉ 84 Thành Thái, Phường 12, 10,
Tên bộ phậnPhòng ghi danh
Người liên hệPhòng ghi danh
Điện thoại39797234
Fax39797235
Email


Share |

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31491