dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam

Thông tin khoá học

Tên khoá học “NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ VIÊN CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ”
Viết tắt tên khoá học
Mã số khoá học
Nghành nghề đào tạo 31
Địa điểm tổ chức Hà Nội
Bằng cấp đạt được Lao động phổ thông
Đối tượng tham gia QMR, Thư ký ISO, Các đánh giá viên nội bộ
Thời gian đào tạo 1   Ngày
Thời gian khai giảng 2011-05-26

Giới thiệu khoá học

Giới thiệu khoá học:
Nâng cao năng lực của các đánh giá viên nội bộ trong chuẩn bị, thực hiện, báo cáo đánh giá và theo dõi các hành động tiếp theo hướng vào mục đích nâng cao hiệu lực của HTQLCL, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Mục tiêu đào tạo
Đội ngũ giáo viên
Các chuyên gia tư vấn của P&Q Solutions
Thời gian học
08:30 – 17:30, Ngày 26/5/2011
Học phí
800.000 VNĐ
Ưu đãi học phí
Áp dụng chế độ ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính

Tên liên hệ Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng
Địa chỉ E-mail
Địa chỉ P902, 45 Nguyễn Sơn
Quận/Huyện Long Biên
Điện thoại 0976481828
Số Fax 04.37930695
Website

Share |

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31482