dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam

Thông tin khoá học

Tên khoá học Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong Cải tiến chất lượng và Giảm chi phí”.
Viết tắt tên khoá học
Mã số khoá học 001
Nghành nghề đào tạo 31
Địa điểm tổ chức Hà Nội
Bằng cấp đạt được Lao động phổ thông
Đối tượng tham gia Lãnh đạo tổ chức, QMR, Thư ký ISO và Nhân sự quản lý
Thời gian đào tạo 1   Ngày
Thời gian khai giảng 2011-05-25

Giới thiệu khoá học

Giới thiệu khoá học:

Sau hơn 13 năm du nhập của ISO 9000 vào Việt Nam, với hơn 10.000 chứng chỉ đã được cấp, việc áp dụng ISO 9000 mới chỉ thực sự phát huy đầy đủ giá trị và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với một phần trong số các tổ chức áp dụng, trong khi một số đáng kể vẫn đang “cố gắng” duy trì HTQLCL mặc dù không thấy hiệu quả đo lường được trong cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức. Sức ép lên Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong nâng cao khả năng cải tiến chất lượng và giảm chi phí đang ngày càng cao trong bối cảnh các tổ chức chịu áp lực từ tăng chi phí đầu vào, chi phí sử dụng vốn cao và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay bị hạn chế.

Mục tiêu đào tạo
Để giúp các tổ chức có thêm thông tin, công cụ trong tiếp cận và giải quyết các hạn chế thường gặp trong quá trình áp dụng HTQLCL, P & Q Solutions cùng với TUV SUD PSB Vietnam trân trọng giới thiệu hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong Cải tiến chất lượng và Giảm chi phí”. Các nội dung trình bày trong hội thảo là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất lượng của các chuyên gia tư vấn từ P & Q Solutions và kinh nghiệm đánh giá chứng nhận của TUV SUD PSB.
Đội ngũ giáo viên
Các chuyên gia tư vấn của P%Q Solutions và các chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận TUV SUD PSB
Thời gian học
13:30 đến 17:00, ngày 25 tháng 5 năm 2011
Học phí
100.000
Ưu đãi học phí
*Ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions.

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính

Tên liên hệ Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng
Địa chỉ E-mail
Địa chỉ P902, 45 Nguyễn Sơn
Quận/Huyện Long Biên
Điện thoại 0976481828
Số Fax 04.37930695
Website

Share |

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31491