dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam


Tìm kiếm nâng cao | Khóa học đã lưu | Khóa học phù hợp | Nhà đào tạo
Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:   Tìm kiếm

Các khóa học đang tuyển sinh

4 khóa học đang tuyển sinh

  Tên khoá học Tên trường/trung tâm Thời gian Học phí Ghi chú
“THIẾT LẬP & QUẢN LÝ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG ISO 9001:2008” Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng 1 800.000 VNĐ *Ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions
“ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008” Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng 3 1.500.000 VNĐ Áp dụng chế độ ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions.
“NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ VIÊN CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ” Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng 1 800.000 VNĐ Áp dụng chế độ ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions
Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong Cải tiến chất lượng và Giảm chi phí”. Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng 1 100.000 *Ưu đãi giảm 10% phí tham dự đối với đơn vị gửi Đăng ký tối thiểu 05 ngày trước thời gian đào tạo, giảm 50% phí tham dự đối với Tổ chức là Khách hàng tư vấn và 20% đối với Tổ chức là Khách hàng đào tạo của P & Q Solutions.

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31489