dang tin tuyen dung Vietnam careers

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng Người tìm việc
Nhà đào tạo hàng đầu
 • Trung tâm đào tạo tin học VN L.A.M.PTRUNG TÂM TIN HỌC - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trung tâm đào tạo Quản trị Mạng & An ninh Mạng AthenaCông ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt
 • IELTS C&R Language CentersHỌC VIỆN CNTT QUỐC TẾ karROX
 • Phạm Khánh LyTrung Tâm Đào Tạo Họa Viên Trí Nhân
 • Trung tâm công nghệ và đào tạo RobustaTrung tâm đào tạo quản trị kinh doanh INPRO
 • Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất NghệQlearning School
 • Công ty Cổ phần Hòa NguyênVien nghiên cứu và phát triển Logistics
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ ANH MINHViện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung tâm đào tạo Kế toan-Kiểm toán KetoanproTrung Tâm Đào Tạo Smart Train
 • Viện Nghiên cứu giáo dục Quốc tếTrung Tâm Đào Tạo New Horizons Việt Nam


Tìm kiếm nâng cao | Khóa học đã lưu | Khóa học phù hợp | Nhà đào tạo
Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:   Tìm kiếm

Các khóa học đang tuyển sinh

5 khóa học đang tuyển sinh

  Tên khoá học Tên trường/trung tâm Thời gian Học phí Ghi chú
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) 8 Liên hệ trực tiếp Giảm 20% học phí (áp dụng cho 30 học viên đăng ký đầu tiên)
Khóa học Quản Đốc Phân Xưởng Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) 8 liên hệ trực tiếp giảm 30% học phí (áp dụng cho 50 học viên đăng ký đầu tiên)
Khóa Học Thuế Và Kê Khai Thuế Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) 1 Vui lòng liên hệ trực tiếp Giảm 30% học phí (áp dụng cho 50 học viên đăng ký đầu tiên)
Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) 2 Vui lòng liên hệ trực tiếp Giảm 30% học phí (áp dụng cho 50 học viên đăng ký đầu tiên)
Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) 3 Vui lòng liên hệ trực tiếp Giảm 30% học phí (áp dụng cho 50 học viên đăng ký đầu tiên)

Thống kê: Số việc đăng tuyển
31491